Op dinsdag 23 november is de raad in een Ronde over de nieuwe Omgevingswet bijgepraat over de
financiële effecten voor de stad.

Hierin is ons door een externe partij voorgerekend dat het verschil tussen financiële optimalisatie
en excellente dienstverlening een jaarlijks verschil schuilt van zo’n anderhalf miljoen euro per jaar.
Het is uiteraard nog niet bekend voor welke methodiek de raad kiest en hoe hoog dit bedrag precies
uitvalt. Wel is al duidelijk dat er ten opzichte van de huidige situatie een structureel tekort
ontstaat - minimaal drie ton - waarvoor nog een dekking moet worden gevonden.
Met de introductie van de omgevingswet volgt terzelfder tijd de introductie van de Wet
kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Deze Wkb neemt een deel van de huidige overheidstaken
over en legt controle ten dele in handen van private marktpartijen.

Het is voor het eerst dat we als raad horen van de introductie van deze Wkb. Terzelfder tijd is er
een directe relatie tussen de start van de Wkb en de financiële effecten voor de gemeente
Amersfoort. Vandaar dat CDA-Amersfoort een aantal vragen heeft.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. In hoeverre heeft Amersfoort de ruimte om in meerdere of mindere mate deze
kwaliteitstoetsing in eigen hand te houden?
2. In hoeverre verwacht het college dat de Amersfoortse burgers bi een calamiteit - bijvoorbeeld
het instorten van een net opgeleverde school - allereerst naar de gemeente kijken en niet naar
een externe commerciële partij?
3. Overweegt Amersfoort om voorafgaand aan de introductie van Wkb een pilot te houden?
4. Welke problemen van inhoudelijke aard voorziet het college bij de introductie van Wkb?
5. Zijn er al gemeenten in Nederland die ervaring hebben opgedaan met vormen van commerciële
controle?

Namens het CDA Alex Engbers

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.