De motie van het CDA voor een verbeterde project administratie en rapportage is unaniem door de Amersfoortse Raad aangenomen. "De Gemeenteraad heeft een controlerende taak maar dat moet deze raad wel over de juiste informatie beschikken" Aldus indiener Jan de van der Schueren. "Met dit voorstel krijgen we betere inzichten en kunnen we als raad onze taak (nog) beter uitvoeren" 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.