Hans-Dieter de Smit

Ik ben Hans-Dieter de Smit, 26 jaar, en afgestudeerd binnen de theologie en politicologie. In het dagelijks leven ben ik projectcoördinator namens het ministerie van OCW en promovendus in Amsterdam. De motivatie voor mijn kandidaatstelling is ingegeven door het christendemocratisch gedachtegoed, op basis waarvan ik mij op politiek niveau wil inzetten voor hen die tussen wal en schip vallen. Om dit in de praktijk te brengen heb ik mij altijd actief voor het CDA ingezet, in zowel Woudenberg als in Amersfoort. Contexten waarin ik het dorpse en stadse karakter heb leren kennen, altijd vanuit een luisterende houding en zoekend naar verbinding tussen verschillende mensen en thema’s. Graag wil ik deze ervaring inzetten voor onze mooie stad Amersfoort, om op deze manier invulling te geven aan de C van het CDA!

Maak in deze video kennis met Hans-Dieter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.