Lineke Horlings-Kruit

9

Ik hecht grote waarde aan goed onderwijs en ontwikkelingsmogelijkheden voor de jongeren in onze stad. En daarnaast vooral aan de verbinding die je tussen jongeren en ouderen kunt aanbrengen, onder andere via een maatschappelijke stage.

Ik geloof sterk in de kracht van samenwerken, om het maximale te bereiken, en ook om gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te bevorderen. Ik denk aan de verbinding van onderwijs en bedrijfsleven, aan culturele diversiteit en veiligheid, maar ook aan milieu en klimaat. Solidariteit dus, in alle opzichten, en tegelijkertijd de overtuiging dat iedereen het talent heeft, én de taak,  om zich in te zetten voor de samenleving, voor een sterke stad.

Duurzaam doorgeven, dat is wat ik blijvend wil doen! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.