Beperking of handicap

Het hebben van een beperking hoeft niet te betekenen dat mensen minder deel kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer. Het CDA is voorstander van de aanpak waarbij met de WMO-medewerker gekeken wordt hoe iemand met een beperking door eigen inzet of inzet van het eigen sociale netwerk optimaal kan functioneren.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen vindt het CDA belangrijk. Daarom moeten ondernemers betrokken worden bij sociale uitdagingen, bijvoorbeeld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Het risico bestaat dat mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt minder hulp gaan krijgen, omdat de kans kleiner is dat ze eventueel kunnen gaan wer­ken. Het CDA wil hier niet aan mee doen! Ook, of misschien wel juíst mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt verdienen steun en zorg.

De gemeente dient op te letten dat de regels worden nageleefd, zoals de eisen binnen het aanbeste­dingsbeleid voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten. Er is een wettelijke verplichting van 5%. Het CDA wil dat er op wordt toegezien dat dit beleid daadwerkelijk uitgevoerd wordt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.