Onderwijs

Niets heeft zoveel impact op goede sociale integratie als onderwijs. Onderwijs is een basisvoorziening. Goed onderwijs vergroot de kwaliteit van je leven. De bevoegdheid van de gemeente op het gebied van onderwijs is niet groot. Wel zijn scholen belangrijke partners bij het signaleren en oplossen van problemen. De gemeente moet goed de vinger aan de pols houden op punten waar zij wel zeggenschap heeft. Het CDA is voor brede scholen als centrum van de wijk, maar vooral om er goed onderwijs in te geven!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.