Jeugdzorg, betrokken en effectief

Jeugdzorg wordt vanaf 2015 een taak van gemeenten. Het CDA ziet volop kansen om de jeugdzorg eenvoudiger en effectiever te maken. Het op peil houden van algemene jeugdvoorzieningen zoals de kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, scholen, sportclubs en jongerenwerk voorkomt dat te veel jongeren gebruik moeten maken van jeugdzorg of dat zij er te laat een beroep op doen. De gemeente voert hierin de regie en de uitvoerende professionals zijn goed toegerust voor deze taak.

Het CDA steunt de ontwikkeling van jeugdteams of wijkteams in Gorinchem. In deze teams werken professionals samen. Ook het jongerenwerk moet hierbij betrokken worden. Het CDA wil dat jeugdigen kansen krijgen om zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te doen in de maatschappij.

We willen nu de kans grijpen om het totaal aan instellingen rond jeugdzorg op elkaar af te stemmen. De wethouder jeugd en gezin moet als een regisseur tussen de zorginstellingen het werk doen . Daarmee wordt voorkomen dat de hulp aan jongeren blijft steken op discussies tussen instellingen.

Ook in Gorinchem zijn er kwetsbare gezinnen met veel problemen. Het CDA wil dat deze multi-problem gezinnen door wat hoger gekwalificeerde zorgverleners worden begeleid. Het werk van deze begeleiders is complex, dat mag niet onderschat worden. Daarom is het belangrijk de problematiek van de specifieke gezinnen goed te kennen. Hierbij wil het CDA streven naar het versterken van de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen.

 

Jeugdzorg gaat over zorg hebben voor jeugd. Tijdens veranderingen wordt vaak teveel gediscussieerd over de structuren en de rollen. Dat willen we nu voorkomen. Daarom wil het CDA dat de wethouder hier oog voor heeft. Zorg voor jongeren is belangrijker dan structuren of instellingen. Het CDA wil dat één instelling de coördinatie van zorg of ondersteuning van de jongere en het gezin op zich neemt. Die instelling stemt waar nodig af met andere  instellingen om zo te voorkomen dat er verschillende instanties langs elkaar heen werken in hetzelfde gezin.

In de zorg is voorkomen bij uitstek beter dan genezen. Dit vraagt om een zo gezond mogelijke levensstijl en om investeren in voorzieningen die sporten en bewegen stimuleren, in goede voorlichting tegen ongezond gedrag. Het vraagt vroegtijdige signalering als er iets mis dreigt te gaan met kinderen. Ook hierbij kunnen welzijnswerkers, maar ook docenten, artsen en ouders van grote waarde zijn!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.