Veiligheid & samenleving

Veiligheid is een fundamenteel recht voor elk mens. Het is een voorwaarde voor een goed functionerende maatschappij. De overheid heeft als enige het recht dwangmaatregelen te nemen om de veiligheid in de samenleving te handhaven. Maar veiligheid is ook een zaak van iedereen. de veiligheid van de samenleving is nauw verbonden met de sociale verantwoordelijkheid die mensen in hun eigen omgeving nemen. De benadering van de veiligheid het CDA gaat verder dan alleen de inzet van de politie, het is de enige werkbare manier om de lokale samenleving veiliger te maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.