Infrastructuur - Bruggen

Het CDA wil onderzoeken of Gorcumse bruggen in spitstijd nog meer als verkeerscruciaal aan te merken zijn, zodat deze niet midden in de spits open gaan. De Concordiabrug is naar onze mening een probleem. Vaak staan ouders met kinderen onderweg naar school ‘s ochtends langdurig voor een open brug te wachten. Ditzelfde doet zich ’s middags voor wanneer ouders met kinderen naar de sportvelden willen of naar zwemles. Het CDA is in dit kader ook op zoek naar wettelijke mogelijkheden om flexibel om te gaan met de Nieuwe Hoven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.