Sport

Krappe economische tijden gaan ten koste van het ledental van verenigingen. Er zijn ook veel leden van verenigingen die hun lidmaatschap beperken tot het consumeren van de voorzieningen. Het CDA is evenwel voor meedoen twee kanten uit, niet alleen halen maar ook brengen! Het CDA vindt het goed als verenigingen waar mogelijk worden gestimuleerd samen te werken, zonder de eigen identiteit te verliezen. Ook wijken en klankbordgroepen moeten in staat worden gesteld om kleine sportvoorzieningen in hun wijk te plaatsen. Het CDA ziet het bijvoorbeeld met lede ogen aan als het initiatief om een tafeltennistafel in een buurt te plaatsen smoort in allerlei bureaucratische voorschriften.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.