Klankbordgroepen in de raad

Gorinchem heeft per wijk of stadsdeel een klankbordgroep, waarin wijkbewoners zitten. Het CDA hecht veel waarde aan deze groepen en vindt dat de gemeenteraad meer rechtstreeks naar deze groepen moet luisteren. Daarom willen wij elke maand in een raadsbijeenkomst één van deze klank­bord­groe­pen spreekrecht geven, zodat raadsleden direct kunnen horen wat er in de wijken leeft. Per jaar kan zo iedere klankbordgroep twee keer de gemeenteraad en het college toespreken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.