Zorg

Er zal de komende jaren veel veranderen in de organisatie van de zorg in Nederland. Tot 2015 is de rijksoverheid verantwoordelijk voor het verlenen van de meeste zorg. Daarna zal dit deels overgaan op de gemeenten. Nog niet alle veranderingen zijn duidelijk, maar de structuur van de zorgverlening zal behoorlijk gaan veranderen.

Dat is niet het enige dat verandert, want nu de gemeenten de zorg aan de mensen gaan leveren, dan krijgen ze daar minder geld voor van de rijksoverheid dan dat er voorheen voor werd uitgetrokken. Er is maar één conclusie mogelijk: een hulpbehoevende zal over het algemeen minder zorg van de overheid mogen verwachten. Het gevolg is dat we meer van elkaar mogen en moeten verwachten. Hierop moeten we ons voorbereiden.

Dit is geen leuke boodschap. We gaan er immers liever niet op achteruit, zeker niet als het om de verzorging van zieken of hulpbehoevenden gaat. Toch ziet het CDA niet alleen maar nadelen. Doordat de lokale overheid veel dichterbij de inwoners staat, verwachten we betere zorg te kunnen leveren voor minder geld. Een goede samenwerking tussen de verschillende zorgorganisaties en de gemeente is daarbij essentieel. Ook andere maatschappelijke organisaties zijn wat ons betreft welkom bij heet uitvoeren van de gezamenlijke taak op het gebied van zorg en welzijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.