De buurt bestuurt!

Wijken zijn onze woonomgevingen. Het CDA staat open voor de wensen van wijkbewoners. Bijvoorbeeld in Gorinchem‑Oost zien wij kansen voor het verbeteren van voorzieningen voor kinderen en jongeren. De wijk is mooi en veilig, maar voor deze leeftijdsgroepen zou meer te doen mogen zijn. Ditzelfde geldt voor de Haarwijk en delen van de Gildewijk. Wijkbewoners groeien op, de voorzieningen in de wijk moeten meegroeien. Hiervoor zien we de bestaande klankbordgroepen als waardevolle gesprekspartners.

Het CDA vindt dus dat bewoners een grotere rol mogen hebben in de vormgeving van hun eigen wijk. Wij zeggen: “de buurt bestuurt!” Hierover staat in hoofdstuk 1 al één en ander. Wanneer de bewoners van een straat bijvoorbeeld bloembakken willen met “arbeidsintensieve” bloemen, deze bloemen zelf willen verzorgen en de bakken zelf willen schoonhouden, dan moet dit kunnen. Dit geldt ook voor het vormgeven van een speeltuin of speelweide. Ook moet de buurt invloed krijgen op hoe veiligheid in de buurt wordt vormgegeven.

Wie een woning bouwt of verbouwt, heeft ook een eigen verantwoordelijkheid. De gemeente gaat onderzoeken wanneer bouwtoezicht nog nuttig is en wanneer de risico’s zó klein zijn dat toezicht alleen vertragend werkt en tot extra kosten leidt. Mensen moeten al een bouwvergunning aanvragen, verder toezicht van de overheid is echt niet altijd nodig!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.