Brandweer en vrijwilligers

Brandpreventie moet hoog op de agenda staan. Het CDA wil dat het installeren van rookmelders wordt bevorderd door voorlichting vanuit de brandweer en gemeente. Extra controles zijn nodig bij particuliere kamerverhuur: recent vielen in Nederland weer dodelijke slachtoffers door branden in dit soort woningen.

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de brandweer. Zij kennen de omgeving goed, zorgen voor betrokkenheid bij de woonplaats en houden de brandweerzorg betaalbaar. De jaarlijkse brandweerrapportages moeten inzicht verschaffen in het wel en wee van de (lokale) vrijwilligers bij de brandweer. We moeten heel zuinig zijn op onze brandweermensen, zij verdienen veel waardering voor het werk dat ze doen! Bij de regionale brandweer moeten daarom regelmatig tevredenheidsonderzoeken worden gehouden. Waar pijnpunten blijken te liggen moeten deze worden aangepakt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.