Coffeeshops? Hoe minder hoe beter!

Het CDA ontmoedigt drugsgebruik en wil het aantal coffeeshops terugdringen. Gorinchem dient geen nieuwe coffeeshops meer toe te laten. De Rijksoverheid staat gemeenten eigen keuzes in de handhaving van het coffeeshopbeleid toe. In Gorinchem moet wat het CDA betreft ook gehandhaafd worden op het tonen van een uittreksel uit de basisadministratie bij de aankoop van cannabis. Bij speeltuinen en rond schoolpleinen wil het CDA een blowverbod: op dergelijke plekken hoort softdrugs al helemaal niet thuis!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.