Infrastructuur - Bereikbaar Gorinchem

Het CDA probeert de rijksoverheid te beïnvloeden snel werk te maken van de nieuwe Merwede­brug over de A27. Nu staan er dagelijks veel files en dat is slecht voor het milieu, voor de luchtkwaliteit in Gorinchem-West en voor de Gorcumse economie. De ontwikkeling van de Gorcumse infrastructuur wordt hierdoor opgehouden. Ook de A15 is punt van aandacht, dat we op de agenda willen houden.

Het CDA wil de komende vier jaren komen tot planvorming voor verbetering van de verkeerssituatie in Gorinchem. Dagelijks staan er files tijdens de spits. De Banneweg, de rotondes, de bruggen en de Nieuwe Hoven blijven punt van zorg. In het verkeer zijn nieuwe technieken beschikbaar voor de weg­inrichting. Het CDA wil een totaalbeeld voor Gorinchem maken, waarbij de mogelijkheden geïnven­ta­riseerd en onderzocht worden. Hierbij willen we ook rekening houden met de uitstoot van voertuigen. Vooral filevorming zorgt voor veel fijnstof, en dat moeten we niet willen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.