Ruimte geven aan initiatief

Het CDA steunt van harte dat Gorcumse inwoners initiatieven nemen om zelf vorm te geven aan de samenleving. Zijn we het altijd eens met de inhoud van die initiatieven? Niet altijd, niet altijd helemaal. Maar het is de kunst om initiatieven ruimte te geven, ook al wijken de plannen soms af van wat je als politieke partij graag zou zien.

Goede ideeën mogen niet stuklopen op bureaucratie en administratieve rompslomp. Maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven zouden niet lastig gevallen moeten worden met nodeloze papieren tijgers, zeker niet wanneer de bijdrage van de overheid beperkt blijft tot een kleine subsidie.

Het CDA stelt de volgende uitgangspunten voor:

·      de gemeente probeert initiatieven te ondersteunen, eventueel met kleine bedragen

·      de gemeente vraagt bij subsidies onder de € 5000 geen uitgebreid papieren plan of eindverslag. proefdraaien mag ook zonder papierwerk.

·      kleine subsidies worden voor enkele jaren toegekend in plaats van telkens eenmaal per jaar; hiermee wordt voorkomen dat elk jaar een heel pakket aan administratie moet worden ingeleverd

·      de gemeente stelt de vraag “wat is het effect van de bijdrage” in plaats van “zijn de regels gevolgd?”.

Wel wil het CDA voorkomen dat initiatieven vanaf het ontstaan al aan het ‘subsidie-infuus’ hangen. Daarom steunen we goede initiatieven, maar na verloop van tijd moet men op eigen benen staan. Dit moet vanaf het begin duidelijk zijn. Uiteraard verlangt het CDA dat ontvangers van grotere subsidies het effect goed administreren en evalueren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.