Verkeersveiligheid

Er is veel interregionaal fietsverkeer, vooral van scholieren van en naar de middelbare scholen in Gorinchem. Deze scholieren moeten veilig op school en weer thuis kunnen komen. Goede samen­werking tussen de gemeenten onderling en met het waterschap en de provincie is nodig om de fiets­routes veilig te maken en te houden.

Ook binnen de bebouwde kom van Gorinchem vereisen veiliger fietsroutes veel aandacht. Grote vrachtauto’s die de stad doorkruisen zijn soms een gevaar voor het overige verkeer. Het CDA wil samen met andere partijen onderzoeken wat goede fietsroutes zijn, ook als in de toekomst de infrastructuur van Gorinchem zal veranderen. Hierbij hoort ook dat de politie de regels voor het weggedrag van fietsers en automobilisten handhaaft.

Bij zebrapaden moet je veilig kunnen oversteken. Nog te vaak worden kwetsbare groepen bijna omver gereden door asociale automobilisten. Het CDA wil dat de politie hier hard tegen optreedt!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.