Woningmarkt in beweging

De woningbouw heeft het nog steeds moeilijk. Het bevorderen van de doorstroom op de lokale woning­markt vraagt maatwerk. Goed luisteren naar de vraag is daarom essentieel. Ook grotere nieuwbouw- of bestaande projecten kunnen in delen worden opgeknipt (flexibel bouwen), om aan de vraag te kunnen voldoen om op maat woningen te kunnen aanbieden.

Meer dan ooit is samenwerken van belang. Het CDA zoekt nieuwe vormen van samenwerking tussen de gemeente, corporaties, ontwikkelaars en zorg- en welzijnsaanbieders, om zo de genoemde doel­groepen te kunnen helpen aan betaalbare c.q. geschikte huisvesting, dat geldt ook voor huurwoningen in het middensegment. Er zijn goede voorbeelden waarbij de gemeente korting geeft op de grondprijs, ontwikkelaars daardoor relatief goedkoop kunnen bouwen en corporaties garant staan om de woning op te kopen als zich geen koper zou melden. Het CDA is wel van mening dat het contingent aan sociale huurwoningen in Gorinchem momenteel voldoende groot is.

Het CDA is voorstander van collectief particulier opdrachtgeverschap, waarbij de toekomstige bewo­ners gezamenlijk hun nieuwe buurt vormgeven. Waar daaraan behoefte is, kunnen minder grote hui­zen gebouwd worden, met een flexibele indeling. Denk bijvoorbeeld aan een huis met mogelijk­he­den voor het bouwen van een toekomstige tweede of eventueel derde bouwlaag als er gezinsuitbreiding komt of anderszins de behoefte aan ruimte toeneemt.

Bewoners moeten meer zelf kunnen bepalen, bijvoorbeeld door ‘achter de gevel bouwen’, waarbij de gemeente flexibele bestemmingsplannen hanteert. Hierbij moet gedacht worden aan mantelzorgwonen en woningen voor drie generaties.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.