Zorg dichtbij u

Het CDA vindt dat bij de mensen thuis onderzocht moet worden hoeveel zorg men nodig heeft. Dit gebeurt in Gorinchem al voor een groot deel, dat willen we ook in de nieuwe structuur zo houden. Een zorgmedewerker kan dan bijvoorbeeld ondersteuning regelen zonder tussenkomst van grote instellingen.

Indicatiestelling van zorgbehoevenden moet worden gedaan door professionals. Een verkeerde indicatie zou veel menselijk leed kunnen veroorzaken en averechts werken. Daarom wil het CDA vakkundige indicatiestelling, vooral bij mensen met psychische of psychiatrische beperkingen.

We willen de zorg dichtbij deze mensen, met bijzondere en blijvende aandacht voor de kwetsbaren. Iedereen is van waarde. Ook kwetsbare jongeren en ouderen willen we betrekken bij en centraal stellen in de zorgvraag die ze hebben.

Het CDA wil dat doen door vanuit de gemeente zoveel mogelijk sociale verbanden te steunen. Dat kunnen verenigingen zijn, stichtingen of bijvoorbeeld kerkelijke verbanden. Juist deze sociale omge­vingen hebben vaak genoeg kracht om zorg en ondersteuning aan elkaar te verlenen. Maar dan moet het hen gemakkelijker worden gemaakt om dat te doen. Men moet niet de structuren van bovenaf opleggen, maar in plaats daarvan de initiatieven van onderop ondersteunen en omarmen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.