Zorg voor mantelzorgers

De zorg in Nederland wordt oneven­redig duur en er moet snel ingegrepen worden. Wij vinden het terecht dat de overheid in sommige gevallen minder zorg zal vergoeden. Wij zijn ons ervan bewust dat dit grote gevolgen kan hebben voor het leven van mantelzorgers. Daarom wil het CDA een laagdrempelig aanspreekpunt voor mantelzor­gers voor vragen als:

·         Wilt u als mantelzorger een weekje of weekendje weg?

·         Bent u als mantelzorger ziek en moet u vervanging zoeken?

·         Moet u als mantelzorger telkens weer in contact treden met instanties omdat dingen niet helemaal goed geregeld zijn?

Dit zijn situaties die elke mantelzorger zal herkennen. Mantelzorger zijn is een hele opgave, dat beseffen wij. Daarom vinden wij dat een mantelzorger niet gezien mag worden als een economisch bezuinigingsinstrument van de overheid.

Een mantelzorger verdient veel waardering en ondersteuning, want het is een zware taak. Het CDA Gorinchem wil zich op alle mogelijke manieren hiervoor in de gemeente inzetten. Ondersteuning van mantelzorgers kan door bijvoorbeeld respijtzorg of emotionele en praktische hulp. Respijtzorg is zorg aan een zorgbehoevende, met als doel om de mantelzorger(s) te ontlasten. Dit kan beroepsmatig of vrijwillig. Maar ook het bieden van geestelijke verzorging aan mantelzorgers kan ter ondersteuning worden aangeboden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.