Zuinig op een creatieve manier

De afgelopen jaren is er enorm bezuinigd op het ambtelijk apparaat. Hierop nóg meer bezuinigen zou onverantwoordelijk zijn, vooral omdat er de komende jaren heel veel werk op de gemeente afkomt. Het CDA wil daarom door samenwerking met andere gemeenten zoveel mogelijk financieel voordeel bewerk­stelligen. De afgelopen acht jaar hebben we steeds geprobeerd lastenverhogingen voor de burgers tegen te houden en ook de komende vier jaar zien wij liever geen lastenverhoging. Mocht dit middel toch wor­den overwogen, dan mag het alleen als laatste redmiddel worden ingezet en niet te snel worden gebruikt. De overheid moet een goede rentmeester zijn, het CDA staat voor een sluitende begroting!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.