22 december 2020

Bezuinigen waar mogelijk, maatschappelijke functies behouden waar nodig

Bezuinigen waar mogelijk, maatschappelijke functies in stand houden waar nodig. Met oog voor toekomstige generaties. Met die insteek heeft het CDA meer balans in de noodzakelijke bezuinigingsoperatie van de gemeente willen aanbrengen. Fractievoorzitter Barend Tensen, die de het woord voerde tijdens de begrotingsbehandeling vatte het als volgt samen: "We gaan náást de jongeren, ouderen en zwakkeren staan. Verantwoord bezuinigen op de gemeentelijke organisatie en op wegenonderhoud is een keuze die beter bij het CDA past. 

Daartoe diende het CDA, samen met D66, CU, SGP, Gemeentebelangen, PvdA en Fractie Smits en gesteund door KiesKatwijk een motie in.

Appèl
Daarmee werd o.a. de bijzondere bijstand, financiële steun voor jeugd en jongerenwerk, ontmoeten in de wijk en het mantelzorgcompliment intact gehouden. Dit alles in samenwerking met meerdere partijen: PvdA, Fractie Smits, GemeenteBelangen, SGP, ChristenUnie, D66 en KiesKatwijk. Tensen: “Ontzettend mooi dat verschillende partijen elkaar in moeilijke tijden weten te vinden.” Het CDA deed tegelijkertijd een appèl om meer naar het eigen netwerk te kijken voor hulp en ons rijke verenigingsleven sterker in te zetten om langdurige zorgvragen - de aanleiding van deze bezuinigingen - te beperken.

Foto: Fractievoorzitter Barend Tensen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.