Wat kiest u?

Nederlanders maken zich grote zorgen over de manier waarop we met elkaar samenleven, zo blijkt uit onderzoek. Ook in onze dorpen zien we dat respect minder vanzelfsprekend is dan vroeger. Ik hoor van veel mensen dat zij zich daar zorgen over maken. Het CDA pleit voor een coöperatieve samenleving: minder ik, meer wij. Minder schreeuwen, meer samenwerken. Een samenleving waar we omzien naar elkaar als goede buur, vrijwilliger of mantelzorger. Waar solidariteit en saamhorigheid geen ouderwetse waarden zijn, maar het geheim van een sterke samenleving.

Tegenstellingen overbruggen door het gesprek
Het CDA doet concrete voorstellen om hier mee aan de slag te gaan in onze gemeente:

  • We moeten dit vooral laten zien in onze daden. Het gesprek weer met elkaar aangaan. Niet online, niet in een Facebookgroep, maar in een Huis van de Buurt of de bibliotheek. Juist ook als je het niet met elkaar eens bent. Wij gaan graag het gesprek aan met mensen die boos zijn, die zich niet gehoord voelen. Vaak komt die boosheid voort uit reële zorgen van deze inwoners.
  • De burgemeesters van Nederland kondigden eerder aan om met een langetermijnstrategie te komen tegen de polarisatie in de samenleving. Het CDA ondersteunt dit innitiatief van harte en wil hier nadrukkelijk ook de gemeenteraad en de samenleving bij betrekken.
  • Het Nationale Gesprek is een landelijk initiatief om mensen meer met elkaar in contact te brengen. Het CDA zou opnieuw deze gesprekken willen organiseren en het gesprek verbreden en het bereik te vergroten. Bijvoorbeeld door het betrekken van Welzijnskwartier, de Bibliotheek, wijkverenigingen en andere organisaties die bijdragen aan ontmoeting in onze wijken.
  • Tweeëntachtig procent van de Nederlandse bevolking vindt dat er betere omgangsvormen nodig zijn op sociale media, zo blijkt uit publieksonderzoek in opdracht van Netwerk Mediawijsheid. Sociale media vormen geregeld een bron van ergernis, vertwijfeling en angst. Bijvoorbeeld door schadelijke activiteiten zoals online haat, pesten en de verspreiding van nepnieuws. Maar ook door het ontbreken van heldere normen en omgangsvormen. Wij steunen de oproep van het Netwerk Mediawijsheid aan overheden en platforms om betere omgangsvormen zeer serieus te nemen en actief te ondersteunen. 
  • Eerder pleitte het CDA al voor meer aandacht voor burgerschap in het onderwijs. Daar ligt volgens het CDA een belangrijke kans om de manier waarop we met elkaar samenleven en het onderlinge respect te verbeteren. Het CDA voegt daar nu mediawijsheid en online omgangsvormen aan toe. Dat is zeker niet alleen een taak van het onderwijs. Maar juist ook iets dat thuis, in de sportkantine en online veel meer aandacht zou moeten krijgen.

Hoe we omgaan met elkaar begint bij onszelf en wat we onze kinderen meegeven. Daarover gaan voor ons deze verkiezingen. Met het CDA sta ik de komende jaren voor een Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg waarin mensen respect hebben en omzien naar elkaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.