Woonkansen voor iedereen!


De spanning tussen vraag en aanbod op de woningmarkt is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Voor heel veel mensen is het kopen van een woning onmogelijk geworden. Maar een huis is zoveel meer dan een stapel stenen. Het staat voor: op je eigen benen staan, persoonlijke groei, de volgende stap in je leven maken en – voor ouderen - een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Artikel 22 van de Grondwet stelt dat ‘bevordering van voldoende woongelegenheid voorwerp is van zorg der overheid’. Daar moeten we – véél meer dan nu gebeurt - mee aan de slag.

Hoe?
Door een flink deel van alle nieuwbouw in het betaalbare segment te bouwen én daarvoor te behouden, spelregels op te stellen voor het speculeren met woningen en slim in te spelen op innovatieve bouw(technieken). Maar vooral door te bouwen!

Minder marktwerking,
              meer volkshuisvesting!

Onze voorstellen

Slim, snel én meer bouwen

Om in de vraag vanuit onze gemeente en vanuit de regio te voorzien, moeten er voor het jaar 2040 8.000 woningen gebouwd worden, waarvan 5.600 in Valkenhorst en 2.400 in de bestaande dorpskernen. Om dit te bereiken moeten de voorbereidings­trajecten voor bouwprojecten korter en moet samenwerking van de gemeente met Dunavie, de huurders­vereniging en particuliere ontwikkelaars leiden tot een efficiënte en effectieve aanpak van de uitdaging voor de komende jaren. 

Woonruimte voor eigen inwoners

Starters verliezen het van speculanten op de woningmarkt. Het roer moet om. Wat het CDA betreft moet het uitgangspunt zijn ‘minder markt­werking, meer volkshuisvesting’. Met een beetje ondernemingszin is niets mis. Gezien de grote woningnood in Katwijk komen de grenzen daarvan in zicht. Beleggers die op grote schaal woningen opkopen, dragen niet bij aan de oplossing. Er zijn scherpe maatregelen nodig zodat inwoners weer kansen krijgen om zich in onze dorpen te vestigen.

Innovatieve en tijdelijke woningen

Collectieve en andere alternatieve woonvormen passen bij de behoeften van deze tijd. Huishoudens worden steeds kleiner en onze bevolking wordt ouder. Veel ouderen hebben behoefte aan een plek waar men omziet naar elkaar. Ook jongeren kijken op een andere manier naar wonen dan vorige generaties. Ze nemen genoegen met minder woonruimte en zijn veel meer met natuurbeleving en duurzaamheid bezig. De gemeente moet veel meer in te spelen op dit soort ontwikkelingen en kansen te pakken.

Nu bouwen!

Daarnaast ook nog: Valkenhorst

Naast de mogelijkheden binnen de bestaande dorpen krijgt onze gemeente er een nieuwe dorpskern bij: Valkenhorst. Wat het CDA betreft komen er in het nieuwe dorp woningen voor alle lagen van onze bevolking en voor elke portemonnee. Verder moet de wijk vanaf de start een dórp worden, met eigen maatschappelijke en culturele voorzieningen. De geplande 5600 woningen op Valkenhorst zijn hard nodig om de woningnood voor onze inwoners te lenigen. We zetten maximale druk op onze samenwerkingspartners om te bewerkstelligen dat er nu snel gestart wordt met de bouw. Het nieuwe dorp wordt een gevarieerde wijk met voldoende plek voor starters en het middensegment. In lijn met de andere dorpskernen is het voor het CDA van belang dat Valkenhorst een dorps karakter uitstraalt en een woningdichtheid krijgt die daarbij past. We gaan voor een mooie verbinding met Valkenburg. Inwoners van Valkenburg en anderen in de nabije omgeving worden nadrukkelijk bij de totstandkoming betrokken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.