Innovatieve woningen

Collectieve en andere alternatieve woonvormen passen bij de behoeften van deze tijd. Huishoudens worden steeds kleiner en onze bevolking wordt ouder. Veel ouderen hebben behoefte aan een plek waar men omziet naar elkaar. Ook jongeren kijken op een andere manier naar wonen dan vorige generaties. Ze nemen genoegen met minder woonruimte en zijn veel meer met natuurbeleving en duurzaamheid bezig. De gemeente doet er goed aan om veel meer in te spelen op dit soort ontwikkelingen en kansen te pakken om de overspannen woningmarkt wat lucht te geven.

  • Het CDA wil dat de gemeentelijke woonplannen zich de komende jaren veel meer toespitsen op collectieve en andere alternatieve woonvormen. Er kan bijvoorbeeld buiten de plancapaciteit van een gemeente worden gebouwd en tijdelijke ontheffing van bestemmingsplannen worden aangevraagd. Het CDA ziet vooral kansen om de grond bij Valkenhorst en andere percelen voor toekomstige woningbouw te benutten voor tijdelijke woningen.
  • De gemeente zet alles in zijn werk om het burgerinitiatief Kleine Duinvallei, langs de N206 en vlak bij de Zanderij, te faciliteren. Hier moeten 83 verplaatsbare woonstudio’s komen waarin starters in gemeenschap met elkaar wonen en voorzieningen delen. De gemeente zoekt contact met regiogemeenten om de exploitatie te organiseren.
  • Het CDA wil meer variatie in het aanbod van woonvormen voor ouderen in de nabijheid van zorg. Hofjes en kleinschalige appartementencomplexen zijn aantrekkelijke alternatieven voor ouderen die op zichzelf willen blijven wonen, maar ook een slagje kleiner.
    De komende raadsperiode wordt een Knarrenhof gerealiseerd, waar ouderen in gemeenschappelijkheid kunnen wonen. De oude Julianaschool in Rijnsburg leent zich hier uitstekend voor. Ook voor overige leegstand in met name Rijnsburg, zoals de Vijverhof aan de Korte Vaart, wordt naar woonkansen gekeken.

De komende raadsperiode wordt een Knarrenhof voor senioren gerealiseerd.

  • Binnen het nieuw te ontwikkelen plangebied Mient Kooltuin in Valkenburg ziet het CDA kansen voor een tweede tiny house gemeenschap, naast die in de Zanderij. De gemeente stimuleert dit soort initiatieven en helpt actief mee met het zoeken naar locaties.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.