Omzien naar elkaar

Het CDA zet in op een sámenleving, waarin mensen oog hebben voor hun buren en hun buurt. We werpen een dam op tegen de ieder-voor-zich-mentaliteit.

Goede zorg en ontwikkelingskansen

Waarom?
We hebben elkaar nodig. Zorg voor elkaar is het fundament onder onze samenleving. Zo lang we goed naar elkaar omkijken, kunnen we iedere uitdaging aan.

Hoe?
Het CDA zet in op samenwerking en doet een beroep op ieders verantwoordelijkheid, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit meer perspectief en vertrouwen biedt dan een ‘ieder-voor-zich-maatschappij’. Wij zetten ons in voor behoud van zorg in de buurt om te garanderen dat goede zorg voor iedereen op redelijke afstand bereikbaar is. Het CDA kiest voor minder marktwerking en meer samenwerken als basis voor de zorg, dus ook in onze gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.