Klimaatverandering

Voor het CDA is het glashelder: als wij doorgaan op de oude voet, dan gaan we onze eigen ondergang tegemoet. Voor het CDA zijn het klimaat, duurzaamheid en rentmeesterschap voor de komende jaren de belangrijkste thema’s waar we met elkaar aandacht aan moeten geven. Daarbij komen ook andere CDA-kernwaarden om de hoek kijken, zoals solidariteit (want we zullen de lasten samen moeten dragen), gespreide verantwoordelijkheid (want initiatieven uit de samenleving moeten we omarmen, niet verstikken) en gerechtigheid (want bedrijven en initiatiefnemers moeten kunnen vertrouwen op een betrouwbare overheid en een consistent beleid). Daarbij is het óók belangrijk dat we de oplossing van dit enorme vraagstuk niet alleen aan de overheid kunnen overlaten.

We moeten ook zelf aan de bak. In keuzes die we maken in ons gedrag: openbaar vervoer of fiets in plaats van de auto, investeringen in de eigen woning, een luxeleven van (verre) reizen of een tandje minder, wat minder vlees, wat meer producten uit de streek. Wat het CDA levert ieder van ons, dus u én ik, naar draagkracht en mogelijkheden een bijdrage aan de opdracht om de aarde beter door te geven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.