Dienstbare overheid

Een gemeentelijke overheid die dienstbaar is aan de samenleving en er is voor haar inwoners. Inwoners en ondernemers moeten kunnen mee­denken, meepraten en meebeslissen en kunnen rekenen op de gemeentelijke organisatie wanneer dat nodig is.

Beschermend, betrouwbaar en slagvaardig

Waarom?
De samenleving staat voor ons centraal. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken. Bepaalde basisvoorwaarden, zoals goed en tijdig onderhoud van onze voorzieningen, maar ook het garanderen van onze veiligheid, zijn daarvoor noodzakelijk.

Hoe?
Door nadrukkelijk te zoeken naar mogelijkheden om inwoners die zich minder laten horen, te bereiken, stevig veiligheidsbeleid te voeren en als een goed rentmeester met onze gemeentefinanciën om te gaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.