Betrouwbaar bestuur

De drie decentralisaties in het sociale domein hebben ervoor gezorgd dat er meer taken en verantwoordelijkheden naar de gemeente zijn overgegaan. Ook de aanstaande Omgevingswet zal voor een nieuwe dynamiek zorgen. Het biedt de kans om na te denken over de eigen rol van de gemeenteraad, omdat er met minder regelgeving gewerkt gaat worden.

De gemeente zal daarom, nog meer dan nu, vertrouwen moeten geven aan inwoners en zich aansluiten bij maatschappelijke initiatieven. Meer dan ooit is er voor de gemeente een ondersteunende in plaats van sturende rol weggelegd. Het CDA heeft vertrouwen in het burgerinitiatief, wil participatie in de wijk en in de gemeente aanmoedigen en zet wat betreft dienstverlening te allen tijde in op zorgvuldigheid, transparantie en lage lokale lasten.

Nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.