Ontmoeten in de wijk

De kracht van onze dorpen en wijken is dat we elkaar kennen en naar elkaar omzien. Maar niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om gemakkelijk contact te maken en onderdeel te zijn van een ruim netwerk van familie en bekenden. Daarom ondersteunt de gemeente laag­drempelige plekken van ontmoeting in de wijken.

  • We zetten in op meer gebiedsgericht werken. Dat doen we in samen­spraak met wijkorganisaties (zoals de wijkraad) en bewoners. Elk jaar wordt er een wijkplan opgesteld en uitgevoerd. We kijken daarbij kritisch of het aanbod van voorzieningen passend en toereikend is voor een wijk of dorp. Voorzieningen worden zo veel mogelijk geclusterd in multifunctionele voorzieningen.
  • Waar in een wijk of kern al een ontmoetingsplek is, behouden we die. Ontbreekt een dergelijke voorziening, dan creëren we die, afhankelijk van de behoefte. Dat kan een grote (gemeenschapshuis) of kleine (‘Huis van de Buurt’) voorziening zijn. Verschillende groepen uit de samenleving en verschillende generaties komen hier met elkaar in contact. Ook in Valkenhorst komt zo’n voorziening. In Katwijk Noord komt een multifunctioneel gemeenschapshuis, met daarin een bibliotheekfunctie, een openbare ontmoetings-gelegenheid, cultuur & educatie, wijk- en welzijnswerk. In de Molenwijk zien we graag een Huis van de Buurt verschijnen.
  • Ontmoetingsplekken worden gedragen door inwoners uit de buurt en vrijwilligers(organisaties) en ondersteund door professionals. Een optimale bezetting en multifunctioneel gebruik zijn het uitgangs­punt.
  • De culturele sector in onze gemeente verdient een impuls. Daarom staat het CDA positief tegenover de vorming van een cultuur­organisatie waar ontwikkeling, ontspanning, kunst en cultuur een plek krijgen. Deze organisatie moet een aanjager zijn van meer samen­werking en een programma en dienstverlening bieden in alle dorps­kernen. In de Hoornes pleiten wij voor het behoud van een locatie, met in ieder geval het digiTaalhuis. Deze organisatie moet voldoende middelen krijgen om die opdracht waar te kunnen maken. Dat geldt ook voor andere culturele organisaties, zoals de muziekverenigingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.