Herkenbare en leefbare dorpen

De historische en landschappelijke kwaliteiten en erfgoed in onze dorpen benutten, meer groen in onze versteende gemeente en meer mogelijk­heden voor sport en bewegen in de buitenlucht.

Ruimte voor erfgoed, speelplekken en groen

Waarom?
In onze dichtbevolkte dorpen is groen schaars. Verder is het bewaken van ons erfgoed van belang, om de lokale cultuur, tradities en identiteit van de dorpskernen te behouden en te kunnen doorgeven aan volgende generaties. Waarden en tradities helpen ons om ons thuis te voelen in een onrustige wereld. Wij ondersteunen initiatieven die een actieve bijdrage leveren op sociaal, cultureel of ecologisch gebied.

Hoe?
Meer groen en ruimte voor speelplekken worden bij nieuwbouwprojecten de norm. We versterken de functie van musea in de dorpskernen en gaan zorgvuldig om met herbestemming van erfgoed.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.