Groene leefomgeving

We leven in een tijd waarin een ongezonde omgeving een belangrijke oorzaak van ziektes is. De positieve effecten van groen op onze gezondheid zijn bewezen. Mensen met een groene woonomgeving voelen zich gezonder. Even een blokje om geeft veel meer voldoening als we daarbij van natuur kunnen genieten.

Tegelijkertijd is een groene leefomgeving cruciaal voor leefbaarheid, als demper voor warmtepieken en als waterbuffer bij hevige regenval, als gevolg van klimaatverandering. In de vorige periode heeft de gemeente­raad een plan vastgesteld dat gericht is op het vergroenen van onze dorpen. Het CDA omarmt dat plan. Het plan voorziet in flinke bomen en ander openbaar groen langs de belangrijkste routes binnen onze dorpen. De uitrol van dat plan gebeurt dorps- en wijkgericht en in samenspraak met de inwoners. De doelstelling is om onze directe leefomgeving bestendig te maken voor de klimatologische veranderingen als gevolg van de opwarming van de aarde én bij te dragen aan de leefbaarheid.

  • De Kwakelwei wordt een groene long in onze gemeente. Het gebied komt niet beschikbaar voor woningbouw maar wordt omgevormd tot het Central Park van onze gemeente en met een extra brug ook eenvoudig bereikbaar vanuit Rijnsburg.
  • Ook andere plekken binnen onze gemeente worden ingericht als park. Op de Mient Kooltuin wordt een bos aangeplant. Ook kleinschaliger initiatieven krijgen de ruimte: een parkje bij de Nieuwe Kerk, vergroening langs de Vliet in Rijnsburg. Voorstellen en initiatieven van inwoners krijgen de ruimte. De norm van 65 vierkante meter openbaar groen per woning wordt de standaard bij nieuwbouw.
  • Het CDA vindt dat openbaar groen beter kan worden benut en dat daar innovatiever naar kan worden gekeken. Het houdt de wijken koel in de zomer, gaat wateroverlast tegen in de winter en zorgt voor versterking van de biodiversiteit. Te denken valt aan het plaatsen van ‘Green Roofs’ op bushaltes en op (grotere) openbare gebouwen.
  • Sinds het voorjaar van 2021 maait de gemeente veel minder. Dat geeft soms verrassend mooie bermen. Op andere plekken oogt het open­baar groen rommeliger. Waar de vegetatie saai en rommelig oogt, worden bloemgevende soorten gezaaid en geplant. We hebben er oog voor dat het oog ook wat wil!

Onze bermen: waar de vegetatie saai oogt, worden bloemgevende soorten gezaaid en geplant.

  • Van onze inwoners verwachten we ook iets. Meer groen in de wijk kan óók bereikt worden door groenere tuinen, geveltuintjes en dergelijke. Met voorlichting en actieprogramma’s stimuleert de gemeente inwoners hun buitenruimte te vergroenen. Ook wateropvang (de ouderwetse regenton) wordt gestimuleerd, als eerste buffer bij stort­regens én om de planten in de tuin ecologisch te kunnen sproeien.
  • We stimuleren initiatieven zoals de strandjutters. Daarnaast komt er een programma waarbij de gemeente, in samenspraak met bijvoor­beeld Dunavie, periodiek wijkgebonden schoonmaakacties faciliteert, bijvoorbeeld door gereedschap en een opruimkar ter beschikking te stellen. Initiatieven van inwoners om zelf een plantsoen te onder­houden wordt alle ruimte geboden.
  • Het CDA stimuleert het volkstuinverenigingsleven. Volkstuinen liggen in de nabijheid van (bestaande) dorpskernen, waar werken met (eetbaar) groen en sociaal contact samengaan. De Valkenburgse Volkstuinvereniging verdient alle aandacht voor een juiste plek rond het dorp Valkenburg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.