Eerlijke economie

Onze lokale economie versterken en ruimte bieden voor innovatie. Er moet voldoende werkgelegenheid zijn voor inwoners van onze gemeente. We willen inspelen op veranderingen die samenhangen met verduurzaming en vernieuwing van de economie. We gaan voor een verkeersveilige en goed bereikbare gemeente met aandacht voor duurzaamheid.

En veilige, slimme, duurzame mobiliteit

Waarom?
Ondernemingszin is de brandstof van onze samenleving. De Bijbelse uitspraak ‘woekeren met je talenten’ is hier van toepassing. Het CDA ziet dit als een belangrijke opdracht.

Hoe?
Door efficiënt samen te werken in de regio en innovatie en ondernemer­schap te stimuleren. De gemeente pakt regie op thema’s als leegstand en verbetering/vernieuwing van winkelcentra in alle dorpskernen. Oplossingen worden in samenspraak met lokale ondernemers bedacht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.