Eerlijke economie

Een eerlijke economie betekent dat mensen kunnen profiteren van een goed economisch klimaat en dat iedereen de kans krijgt om met zijn talenten een eerlijk inkomen te verwerven.

Het betekent ook rekening houden met niet-economische waarden zoals fatsoen, loyaliteit en onderlinge betrokkenheid. Zij zijn een kernonderdeel van de inbedding van de economie in de ordening van de samenleving. Het zijn waarden die het beste tot uitdrukking komen in kleinere economische eenheden zoals familiebedrijven en coöperatieve ondernemingen. Traditioneel nemen deze een belangrijke plek in binnen de Katwijkse economie en geven zij de gemeente 'karakter'. Te allen tijde wil het CDA deze dragers van de morele economie ondersteunen en staat het CDA voor een goede balans met opkomende franchising.

Verder impliceert eerlijke economie ook rekening houden met leefbaarheid en de leefomgeving (duurzaamheid en lokale infrastructuur/verkeersveiligheid). Vanuit het principe van solidariteit tussen generaties willen wij meer dan voorheen inzetten op duurzaamheid. Het CDA ziet voor de komende raadsperiode een gemeente voor zich die zorgdraagt voor wat van waarde is, de lokale economie stimuleert en de werkgelegenheid laat groeien. Daarvoor is naar de mening van het CDA effectieve samenwerking in de regio nodig.

Nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.