Ouderenzorg

We zetten ons in om eenzaamheid onder onze inwoners, en met name bij ouderen, zoveel mogelijk tegen te gaan. We werken structureel aan bewustwording rond dit grote maatschappelijke probleem.

  • We zetten in op aanbod van een huisbezoek aan alle ouderen. Bij een preventief huisbezoek aan 80-jarigen kunnen alle voorzieningen worden uitgelegd en kan zo nodig direct een intake worden gedaan. Dit heeft een signalerende functie voor de gemeente, en ouderen krijgen rust doordat zij weten wat de mogelijkheden voor onder­steuning zijn.
  • Initiatieven als Katwijk Rijd(t) Mee - lokaal vervoer voor mensen die graag mee willen doen aan onze samenleving maar niet zelf de mobiliteit of financiën hebben voor eigen vervoer - worden van harte ondersteund.
  • Lokale initiatieven zoals Maatjes op Maat worden ondersteund. Er komt een meldpunt eenzaamheid om laagdrempelig mensen te helpen en jaarlijks vindt De Week van de Eenzaamheid plaats.
  • We zetten extra in op het bevorderen van contact tussen ouderen en jongeren, bijvoorbeeld vanuit de maatschappelijke diensttijd. Wij zien ook graag dat scholen, bedrijven (MKB) en verenigingen vaker een beroep doen op ouderen om als vrijwilliger, coach of mentor hun kennis en ervaring te delen met jongere generaties.
  • Wijkcentra waar buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten en elkaar kunnen leren kennen zijn onmisbaar. Dergelijke locaties zijn ook zeer geschikt voor het huisvesten van huisartsen en andere zorgverleners, dus dicht bij de inwoners van die wijk. We ondersteunen en stimuleren projecten die generaties en culturen met elkaar in contact brengen. Vanuit de zorgvraag van de komende jaren werken we samen met zorgorganisaties en het zorgkantoor aan een gevarieerder aanbod van nieuwe vormen van wonen en zorg.
  • Mantelzorgers hebben het soms zwaar. Wij vergroten de mogelijkheden om af en toe op adem te komen door respijtzorg en dagopvang en maken het aanvragen daarvan makkelijker. Vervoer naar de dagopvang en de respijtzorg moeten goed geregeld zijn, met zo nodig hulp van deur tot deur. Ook willen we meer hulp voor jongeren die naast hun opleiding mantelzorg bieden. Mantelzorgers moeten bij een vast punt kunnen aankloppen voor hulp of advies. Rond de dag van de mantelzorg zetten we mantelzorgers met het mantelzorg-compliment in het zonnetje.

Mantelzorgers moeten bij een vast punt kunnen aankloppen voor hulp of advies.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.