Woonkansen voor iedereen

In alle wijken voldoende aanbod van woningen: in de sociale huur, de sociale koop en - voor de middeninkomens - woningen in de middeldure huur en betaalbare koop. Starters moeten meer kans maken op een eigen woning en jonge gezinnen iets groter kunnen wonen wanneer de gezinssituatie daarom vraagt. Voor veel senioren is het moeilijk om een geschikt huis te vinden in de gewenste buurt. Het CDA wil naar een situatie waarin doorstroming perspectief biedt voor jongeren én ouderen.

Minder marktwerking, meer volkshuisvesting

Waarom?
De spanning tussen vraag en aanbod op de woningmarkt is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Voor heel veel mensen is het kopen van een woning onmogelijk geworden. Maar een huis is zoveel meer dan een stapel stenen. Het staat voor: op je eigen benen staan, persoonlijke groei, de volgende stap in je leven maken en – voor ouderen - een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Artikel 22 van de Grondwet stelt dat ‘bevordering van voldoende woongelegenheid voorwerp is van zorg der overheid’. Daar moeten we – véél meer dan nu gebeurt - mee aan de slag.

Hoe?
Door een flink deel van alle nieuwbouw in het betaalbare segment te bouwen én daarvoor te behouden, spelregels op te stellen voor het speculeren met woningen en slim in te spelen op innovatieve bouw(technieken). Maar vooral door te bouwen!
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.