Woonruimte voor eigen inwoners

Starters verliezen het van speculanten op de woningmarkt. Het roer moet om. Wat het CDA betreft moet het uitgangspunt zijn ‘minder markt­werking, meer volkshuisvesting’. Met een beetje ondernemingszin is niets mis. Gezien de grote woningnood in Katwijk komen de grenzen daarvan in zicht. Beleggers die op grote schaal - zonder maatschappelijk commitment - woningen opkopen, dragen niet bij aan de oplossing. Er zijn scherpe maatregelen nodig zodat inwoners weer kansen krijgen om zich in onze dorpen te vestigen.

  • Het aanbod aan sociale huurwoningen in Rijnsburg en Valkenburg is te laag. Daar zetten we de komende periode extra op in. In Katwijk Noord moeten juist kansen benut worden om het aanbod aan koopwoningen te vergroten, bijvoorbeeld door niet-woningen om te bouwen tot woningen.
  • Zodra de Wet Opkoopbescherming van kracht is, nemen we maatregelen om die wet ook in onze dorpen in te voeren. Met de wet komt er een verbod op het verhuren van woningen zonder vergunning. Wie een woning koopt, moet er zelf in gaan wonen. Zo maken we de woningverdeling eerlijker. Verder willen we dat veel vaker gewerkt wordt met een anti-speculatiebeding in een leveringsakte. Dat voorkomt dat een nieuwe woning snel na oplevering met winst wordt doorverkocht. Wie dat toch doet, krijgt wat het CDA betreft een stevige boete. In de spelregels rond gronduitgifte voor nieuwbouwprojecten kan de gemeente al aangeven dat dit instrument moet worden ingezet.
  • Bij een aanzienlijk gedeelte van de nieuwbouwprojecten wordt bij sociale nieuwbouwwoningen tot de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voorrang gegeven aan onze eigen inwoners. Dit geldt ook voor mensen die hier nog niet wonen, maar wel een economische of sociale binding met de gemeente hebben. Dit wordt onderdeel van de verkoopvoorwaarden van nieuwe woningen.
  • Ook op het gebied van toeristisch verhuur valt een wereld te winnen. Het moet niet zo zijn dat een woning jaarrond alleen maar voor toeristen beschikbaar is. Wie een woning toeristisch wil verhuren, moet zich registreren. We stellen een plafond in van maximaal 30 dagen vakantieverhuur per jaar in. Zo blijven woningen beschikbaar voor onze inwoners.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.