Sterke samenleving

Blijven werken aan sterke dorpskernen en gemeenschappen met een eigen identiteit, waar families, kerken en verenigingen sterke banden vormen. De onderlinge betrokkenheid en solidariteit zijn groot. Het CDA koestert dit en vertrouwt op de (veer)kracht hiervan. We zien helaas een groeiende tweedeling in de samenleving, ook in onze dorpen. Daar komen we niet verder mee. De partij tegen polarisatie, dat is het CDA!

We blijven het sámen doen

Waarom?
Mensen komen het meest tot hun recht als zij zich (kunnen) ontwikkelen en van betekenis kunnen zijn voor hun naasten en voor de samenleving. Ieder mens heeft talenten en telt mee. Verreweg de meeste mensen redden zich prima op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Een deel heeft een steuntje in de rug of intensievere begeleiding nodig.

Hoe?
Het CDA ziet graag dat gemeente en samenleving er samen voor zorgen dat iedereen naar vermogen mee kan doen. Werken aan een sterke samen­leving is niet uitsluitend een gemeentelijke verantwoordelijkheid: dat doen we samen met de vele vrijwilligers en professionals, die zich hiervoor elke dag inzetten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.