Arbeidsmarkt en onderwijs

Veel jongeren komen moeilijk aan een stageplaats tijdens hun opleiding. Een stageperiode is niet alleen belangrijk voor verdere ontwikkeling van vaardigheden en competenties, maar het is ook een voorwaarde om af te studeren of over te gaan naar een volgend studiejaar. Veel jongeren onder­vinden stress omdat het aanbod van overheid en bedrijfsleven ontoe­reikend is. Soms staken zij zelfs om die reden hun studie, met als resultaat een studieschuld en geen diploma. Ondernemers ervaren op hun beurt een tekort aan (nieuwe) goed opgeleide medewerkers.

  • Het CDA wil dat de samenwerking tussen regionale onderwijs- en opleidingscentra en het bedrijfsleven om jongeren aan een stageplek te helpen verbetert. Samen ontwikkelen zij opleidingstrajecten de specifieke werkgelegenheid in onze regio.
  • We zetten in op meer aandacht voor techniekonderwijs op alle niveaus. Het CDA wil bewerkstelligen dat beroepskwalificerende opleidingen op MBO-2 en MBO-3 niveau, passend bij het type werkgelegenheid in onze regio (schilders, bouw, metaal, elektro, groensector en biochemie), zich vestigen in Katwijk. Dergelijke opleidingen vergroten de kansen van Katwijkse jongeren op de arbeidsmarkt en sluiten aan bij de behoeften van werkgevers in onze regio.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.