Rentmeesterschap in de praktijk

Het nieuw kabinet heeft een doel vastgesteld: in 2030 stoten we in Nederland 55% minder broeikasgassen uit dan we in 1990 deden. Daar dragen we in Katwijk ons steentje aan bij.

Energieneutraal en klimaatbestendig Katwijk

Waarom?
Eén van de vier kernwaarden van het CDA is rentmeesterschap. Dat is een woord dat minder gangbaar is in het spraakgebruik en vaak als synoniem gebruikt wordt voor het begrip duurzaamheid. Maar rentmeesterschap is breder dan dat. We zien de aarde – en in het bijzonder ons eigen Katwijk – als ons gemeenschappelijk huis. We hebben de opdracht om die aarde, die lokale gemeenschap, beter achter te laten dan toen we haar kregen. Dat gaat dan over duurzaamheid, maar ook over hoe we het samen leven hier in Katwijk handen en voeten geven.

Hoe?
Door duurzaamheidsinitiatieven steeds op basis van technische en economische haalbaarheid te beoordelen, inclusief de bijdrage van het initiatief aan de samenleving. Ons Kamerlid Henri Bontenbal hamert er steevast op dat we duurzaamheidsmaatregelen in een breed – Europees – perspectief moeten bezien. Dat geldt lokaal niet anders. We werken intensief samen in de regio, om samen projecten op te pakken en van elkaar te leren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.