Ondermijnende criminaliteit

Ondermijning is criminaliteit die de bovenwereld met de onderwereld vermengt. Dat tast onze rechtsstaat aan. Drugstransport tussen de bloemen, mensen die onder bedreiging of chantage een zolder moeten afstaan voor een illegale hennepplantage, winkels waar je nooit een klant ziet of een drugslab midden in een woonwijk. Zomaar voorbeelden van ondermijning die in onze gemeente kunnen voorkomen.

  • Een ‘ondermijningsbeeld’ moet meer inzicht geven in de actuele risico’s. Het CDA wil dat de gemeente samen met politie, belasting­dienst en andere organisaties optrekt om ondermijning tegen te gaan.
  • Wij willen dat inwoners signalen van ondermijning anoniem kunnen melden. Inwoners krijgen wat het CDA betreft voorlichting over ondermijning, met concrete voorbeelden en informatie over waar inwoners signalen anoniem kunnen melden.
  • De gemeente blijft streng toezien op illegale drugshandel en sluit drugspanden en -kroegen met grote voortvarendheid. We houden vast aan het nul-beleid voor coffeeshops in onze gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.