Valkenhorst

Onze gemeente krijgt er een nieuwe dorpskern bij: Valkenhorst. Wat het CDA betreft komen er in het nieuwe dorp woningen voor alle lagen van onze bevolking en voor elke portemonnee. Verder moet de wijk vanaf de start een dórp worden, met eigen maatschappelijke en culturele voorzieningen.

  • De geplande 5600 woningen op Valkenhorst zijn hard nodig om de woningnood voor onze inwoners te lenigen. We zetten maximale druk op onze samenwerkingspartners om te bewerkstelligen dat er nu snel gestart wordt met de bouw. Het nieuwe dorp wordt een gevarieerde wijk met voldoende plek voor starters en het middensegment.
  • De gemeente voert een stevige lobby en blijft bij het Rijk aandringen op extra middelen om meer betaalbare woningen te kunnen bouwen én als bijdrage in de kosten van noodzakelijke voorzieningen in en voor de nieuwe wijkbewoners.
  • In lijn met de andere dorpskernen is het voor het CDA van belang dat Valkenhorst een dorps karakter uitstraalt en een woningdichtheid krijgt die daarbij past. We gaan voor een mooie verbinding met Valkenburg. Inwoners van Valkenburg en anderen in de nabije omgeving worden nadrukkelijk bij de totstandkoming betrokken.
  • Het CDA staat voor een goed woonmilieu, waarbij geluidsoverlast van de N206 beperkt wordt tot binnen de gestelde normen, voor zowel de nieuwe dorpskern als de bestaande dorpen. We zijn er voorstander van om de maximale snelheid op de N206 te verlagen. In samenspraak met bewoners wordt een plan gemaakt om geluid te reduceren rond de verschillende trajecten langs de N206. In samenwerking met de provincie worden in deze collegeperiode geluidsbeperkende maatregelen getroffen.
  • Een goede ontsluiting van de nieuwe wijk is van groot belang voordat er gebouwd wordt. Wij gaan voor een goede groene landschappelijke inpassing van de RijnlandRoute. Wij willen geen hoge flats langs de N206. Het aangezicht van Valkenhorst vanuit Valkenburg en vanaf de N206 is dorps en groen.

De gemeente voert een stevige lobby om meer betaalbare woningen op Valkenhorst te kunnen bouwen.

  • Inwoners van Valkenhorst moeten zich er vanaf het begin thuis voelen. Zo moet er in de Mient Kooltuin en rond het Valkenburgse meer voldoende ruimte zijn voor recreatie en natuur. Het CDA is er voorstander van om in de Tjalmastrook tussen de 10 Meilaan en de gemeentewerf ruimte te reserveren voor een begraafplaats. Het Valkenburgse meer wordt steeds belangrijker voor recreatie. Om die reden worden de oevers toegankelijker gemaakt en krijgen het Smalspoormuseum en de Brasserie de ruimte om uit breiden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.