05 december 2016

Brief van de CDA-fractie over de WMO en de huishoudelijke hulp in Katwijk

Geacht CDA-lid,

Afgelopen zomer heeft ons CDA-tweede kamerlid Mona Keijzer vragen gesteld aan de staatssecretaris van VWS over het WMO-beleid in Katwijk. Reden voor deze kamervragen was het opstappen van de adviesraad sociaal domein in Katwijk.
Als fractie hebben we ervoor gekozen om eerst de beantwoording van de staatssecretaris af te wachten alvorens vervolgstappen lokaal te zetten. Begin september zijn de antwoorden van Van Rijn bekend geworden, waarbij naar voren kwam dat de financiƫle ondersteuning via de bijzondere bijstand niet volgens de wet is. Daarbij gaf de staatssecretaris aan dat hij een keukentafelgesprek en maatwerk wenselijk vond, maar dat het beleid in Katwijk daarin niet afwijkt van de wet. Naar aanleiding van de antwoorden van Van Rijn hebben we de wethouder verzocht zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan met de staatssecretaris en bij ons als raad terug te komen met de uitkomsten van het overleg.

Tijdens de algemene beschouwingen op 10 november jl. hebben we als CDA-fractie expliciet aangegeven dat wij vanuit de zorg voor kwetsbare burgers duidelijkheid over het huidige WMO-beleid willen. In de inhoudelijke discussie op 24 november jl. over de WMO - huishoudelijke hulp hebben wij aangegeven dat het huidige beleid zo spoedig mogelijk, maar in zorgvuldigheid, op basis van de nieuwe inzichten aangepast moet worden. Daarbij pleiten wij als CDA-fractie voor een maatwerkvoorziening voor mensen bij wie de algemene voorziening niet toereikend is.

Het gaat er ons als CDA-fractie namelijk om dat kwetsbare burgers de goede zorg en daarmee maatwerk krijgen!

De tijdelijke financiƫle tegemoetkoming huishoudelijke hulp wordt verlengd tot 1 juli 2017. Als fractie zijn wij van mening dat de eerste helft van het jaar daarmee ten volle benut kan worden voor een keukentafelgesprek/analyse onder alle gebruikers van de WMO huishoudelijke hulp zodat nagegaan kan worden wat de wijziging of het wegvallen van de regeling voor elke burger betekent. Dus een proactieve benadering vanuit de gemeente en geen piepsysteem.

Als fractie horen we graag wat uw ervaringen zijn met de WMO huishoudelijke hulp: wat gaat goed en wat kan beter? En mocht u situaties weten waar het niet goed gaat of burgers tussen wal en schip zijn terecht gekomen, meld het ons! Dit kan per email (jannekevankruistum@cdakatwijk.nl) of telefonisch via 071-4012961.

Met uw hulp en inbreng kunnen wij de zorg voor onze meest kwetsbare burgers waar nodig verbeteren!

Met vriendelijke groet, namens de CDA-fractie,

Jonathan Weegink, fractievoorzitter
Janneke van Kruistum - Belo, portefeuillehouder sociaal domein

Janneke van Kruistum
Jonathan Weegink

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.