20 april 2018

Brief van de formateur over vervolgproces

Brief van de formateur Adger van Helden aan de gemeenteraad van Katwijk over het verdere proces van de formatie.

Geachte voorzitter en leden van de raad,

De informateur heeft op 17 april jl. zijn rapportage aangeboden. Daarin adviseert hij wethouders te laten voordragen door de fracties van CDA, ChristenUnie, SGP,Gemeente Belangen, PvdA en D66. Ook adviseerde de heer Van Duijn om de fractievoorzitter van het CDA opdracht te geven om de vervolgstappen te coördineren, waaronder te komen tot een voordracht van de wethouderskandidaten met de daarbij behorende voorgenomen portefeuilleverdeling. Hierbij bevestig ik deze opdracht aan tenemen.

Graag onderschrijf ik nogmaals de brede wens voor een open bestuursstijl, zoals beschreven in de rapportage van de informateur. Dit voornemen is ook leidend bij de verdere beperkte uitwerking van de uitgangspunten. De fracties zijn van plan nog enkele ambities toe te voegen aan de vastgestelde uitgangspunten van beleid. Met deze ambities willen de fracties focussen op het beoogde effect dat bereikt moet worden en de financiële kaders. Daarnaast moet de uitwerking van deze ambities kunnen samengaan met de uitwerking van de Omgevingsvisie, de Maatschappelijke Agenda, het Interbestuurlijk Programma en andere lopende programma's.

Ik heb de heer drs. G.J.J. Weegink (oud-raadslid CDA) gevraagd als onafhankelijk procesbegeleider op te treden en mevrouw B. Engelberts (directeur/adjunct-gemeentesecretaris Katwijk) zal de besprekingen ondersteunen.

Ik ben voornemens de verdere besprekingen zorgvuldig en voortvarend te laten verlopen.De eerstvolgende bespreking van de zes fracties is woensdag 25 april.

Hoogachtend,

A.Z. van Helden, MA
formateur

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.