11 mei 2019

CDA: Ambtsgebed is het behouden waard

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag werd weer eens gesproken over het afschaffen van het ambtsgebed, aan het begin en aan het einde van de vergadering. Het CDA kiest ervoor, net als een flink aantal andere partijen, om het ambtsgebed in zijn huidige vorm te behouden.

Geloof in het publieke domein
In onze samenleving hoor je steeds vaker de roep om alle aspecten van geloof uit het publieke domein te verdringen. Geloof zou een privéaangelegenheid zijn wat vooral in de kerk en achter de voordeur van het eigen huis vormgegeven zou moeten worden. Voor het CDA is er ook in de publieke ruimte, en dus ook in de raadszaal, ruimte om uit te komen voor je geloofsovertuiging. Het gebruik in Katwijk om raadsvergaderingen te beginnen en af te sluiten met het ambtsgebed, past daar bij. In de geschiedenis en traditie van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg heeft het christelijk geloof steeds een belangrijke plaats ingenomen.

Geloof vervult in Katwijk een waardevolle en definiërende rol. Voor het CDA is Gods zegen op het werk van de gemeenteraad onmisbaar.

Nog altijd zijn veel inwoners uit onze dorpen verbonden aan kerkgenootschappen, en geven zij hun geloof handen en voeten door om te zien naar anderen, mantelzorg en vrijwilligerswerk. Geloof vervult in Katwijk een waardevolle en definiërende rol. Dat geldt ook in de raadszaal. Voor het CDA is Gods zegen op het werk van de gemeenteraad onmisbaar.

Scheiding kerk en staat
Bij discussies als deze wordt vaak geroepen dat kerk en staat van elkaar gescheiden moeten zijn. Dat beginsel betekent niet dat er in de publieke ruimte geen plaats is voor geloof. Het beginsel van scheiding van kerk en staat betekent dat de overheid zich niet bemoeit met hoe de kerk zich organiseert, en dat de kerk zich niet bemoeit met hoe de overheid zich organiseert. Er is vrijheid om de eigen ruimte vorm te geven. Dat is een groot goed. Artikel 6 van onze grondwet staat pal voor de vrijheid van godsdienst en geloofsovertuiging. Dat is een waarde die voor het CDA het behouden waard is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.