10 april 2024

CDA: Coalitie laat initiatiefnemers referendum in de kou staan

Namens de gehele oppositie vroeg CDA-fractievoorzitter Barend Tensen donderdag tijdens de gemeenteraad om een kleine onkostenvergoeding voor de initiatiefnemers van het referendum over betaald parkeren. Collegepartijen Durf, SGP en ChristenUnie stemden allen tegen.

Nieuw proces
Er lag vanuit de initiatiefnemers een vraag om tegemoet te komen in de onkosten die zij maken voor activiteiten zoals het verzamelen van handtekeningen en het verspreiden van informatie. Tensen: “We moeten ons realiseren dat het organiseren van een referendum voor alle betrokkenen, inclusief initiatiefnemers en de bredere gemeenschap, een nieuw proces is. En in een nieuw proces is enige vorm van ondersteuning meer dan welkom.”

Steuntje in de rug
Het CDA vindt het niet meer dan eerlijk om na te denken over een onkostenvergoeding om ervoor te zorgen dat dit proces toegankelijk blijft voor alle inwoners. Dit referendum kost de gemeente sowieso € 185.000,-. Het is onacceptabel om hardwerkende burgers op te zadelen met allerlei onkosten. De initiatiefnemers voor het referendum vroegen slechts een schijntje (€ 2000,-) als tegemoetkoming. In andere gemeenten is zo’n bijdrage, vaak zelfs hoger, heel gebruikelijk. Helaas wilden de coalitiepartijen hier niet aan meewerken.

Knullig
Vooral omdat de coalitiepartijen op het laatste moment de titel van het voorstel op een slinkse manier hebben gewijzigd, waardoor veel inwoners niet meer begrijpen waar dit referendum over gaat. Tensen: “Dat is nou echt politiek met een hele, hele kleine 'p'. Absoluut niet netjes om zo met inwoners om te gaan.” Dit in combinatie met het ronduit knullige voortraject waarin wethouder Spek het nodig vond het collegevoorstel over betaald parkeren in de media als ongeschikt voor een referendum te verklaren en allerlei tegenstrijdigheden heeft bij inwoners voor verwarring gezorgd. Laat het duidelijk zijn: hoe de titel ook is, dit referendum gaat nog steeds over Uitbreiding parkeerregulering voor betaalbare woningen.

Dit gemeentebestuur (Durf, SGP en ChristenUnie) zegt wel A, maar durft geen B te zeggen.

De initiatiefnemers zijn met succes (in een weekend is de benodigde € 2000,- zelf bijeengebracht!) een crowdfunding actie gestart.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.