21 juli 2020

CDA: Concreet Plan van Aanpak situatie DSV

Het CDA heeft zich afgelopen donderdag in het debat over de financiële situatie bij ouderenzorgcentrum DSV uitgesproken voor betere monitoring en een concreet plan van aanpak.

Toezichtsrol
Uit een uitvoerig onderzoeksrapport van een extern bureau (PWC) blijkt dat de besluitvorming over de garantstelling zelf in 2013 zorgvuldig heeft plaatsgevonden. Qua controle en risicobeheersing is er vervolgens veel fout gegaan omdat de informatievoorziening vanuit DSV onvoldoende was. Zo werd over de vastgoedinvesteringen en de verwachte inkomsten en uitgaven onvoldoende gerapporteerd. Het college heeft met name in de jaren 2017 en 2018 haar zorgen geuit, maar haar toezichthoudende rol als garantsteller niet genoeg opgepakt. Ook als gemeenteraad zullen we hierin onze rol moeten pakken.

Kritisch rapport
Het CDA kan zich vinden in de reactie van het college op het kritische rapport waarin de ‘te leren lessen’ tot op de komma worden overgenomen. Die gaan o.a. over stevigere monitoring, de rol van adviseurs en het voorkomen van belangenverstrengeling. In de nieuwe garantieovereenkomst is geregeld dat de informatieplicht bij DSV kan worden afgedwongen. Ook is er een herstelprogramma doorgevoerd dat ervoor moet zorgen dat de gemeente de meer dan twee miljoen euro die betaald is zodat DSV niet failliet gaat terugkrijgt. Bij DSV zijn inmiddels het bestuur en de Raad van Toezicht geheel vernieuwd. Het was geen lichtzinnig genomen beslissing, maar gezien het uitvoerige onderzoek en de genomen en aangekondigde maatregelen vond het CDA een extra raadsonderzoek niet nodig. Bij een raadsonderzoek wordt vooral teruggekeken naar hetgeen feitelijk precies is voorgevallen en het draait ook om het trekken van lessen uit de situatie voor de toekomst. Naar onze inschatting zijn beide aspecten al voldoende teruggekomen in de onderzoeken die reeds door externe bureaus zijn afgeleverd.

Er is een concreet Plan van Aanpak nodig om DSV er weer bovenop te krijgen en te voorkomen dat dit ooit nog voorkomt.

Organisatieontwikkeling
Het CDA zal er scherp op toezien dat de financiële monitoring op DSV elk kwartaal op gedegen wijze zal plaatsvinden en dat duidelijk is wie hiervoor in de ambtelijke organisatie verantwoordelijk is. Fractievoorzitter Barend Tensen: “Dit college heeft bij haar start een flinke organisatieontwikkeling ingezet en heeft de raad daarin ook meegenomen. We worden hier op korte termijn graag weer over bijgepraat door de gemeentesecretaris.” 

Verbeterplan
Naar aanleiding van de conclusies uit het rapport is er een Verbeterplan aangekondigd. Het CDA heeft er vertrouwen in dat het Verbeterplan adequaat wordt uitgewerkt omdat het college in 2019 (toen de problematiek bekend werd) stevig heeft opgetreden. Tensen: “Voor ons staat het belang van de bewoners, medewerkers en de financiën van de gemeente voorop. Er is een concreet Plan van Aanpak nodig om DSV er weer bovenop te krijgen en te voorkomen dat dit ooit nog voorkomt. Daar praten we na het zomerreces graag over door.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.