17 september 2019

CDA: Inzet voor tijdelijke N206 Valkenburg aan zuidkant

Het vooruitzicht om een drukke provinciale weg voor je deur te hebben is geen pretje. Daarom heeft het CDA afgelopen donderdag een motie ingediend, waarin het gemeentebestuur wordt gevraagd zich in te zetten voor een tijdelijke N206 aan de zuidkant: verder weg van de huizen, scholen, speeltuinen en ouderenwoningen.

Steuntje in de rug
Aan het begin van de raadsperiode is gesteld: "Het gemeentebestuur en de organisatie leren steeds meer te luisteren en open te staan voor de meningen en signalen uit de samenleving." Met deze motie hebben we als doel gehad het college hieraan te herinneren en zich pro-actief op te stellen. Bovendi en zou het een steuntje in de rug geven en als uitgangspunt kunnen dienen voor de raadsessie die nog volgt. De motie werd gesteund door de PvdA en de VVD, helaas niet genoeg voor een meerderheid.

Pro-actief
Fractievoorzitter Barend Tensen: "Het past de gemeente om een pro-actieve rol te spelen in de gesprekken met de provincie en de aannemer. Dat hebben we tot nu toe gemist."

Het past de gemeente om een pro-actieve rol te spelen in de gesprekken met de provincie en de aannemer. Dat hebben we tot nu toe gemist.

Informatieve bijeenkomst
Donderdag (19 september) is de extra sessie waarin bewoners en raadsleden worden bijgepraat. 19.30 uur, op het gemeentehuis. Wees welkom! Meer informatie? Aanmelden kan via griffie@katwijk.nl. Een mailtje sturen naar fractie@cdakatwijk.nl voor meer informatie kan ook.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.