05 december 2023

CDA kritisch over voorstel nieuw participatiebeleid

Het CDA is niet tevreden met het voorgestelde participatiebeleid in Katwijk. Veel mensen hebben het gevoel dat ze te weinig kunnen zeggen over lokale zaken, dus daar moet iets aan gedaan worden. Het huidige beleid blijkt echter helemaal niet slecht te zijn. Volgens het CDA gaat het vooral gaat om houding, gedrag, cultuur en borging. Het CDA vindt dat eerst de basis op orde moet zijn voordat er nieuwe plannen worden gemaakt.

Kinderraad en kinderburgemeester
Het college wil aan de slag met een kinderraad en een kinderburgemeester, maar het is nog niet bekend hoeveel scholen willen meedoen aan de verkiezing van de kinderburgemeester en gesprekken over de uitvoering moeten nog plaatsvinden. Bovendien wordt er al van alles gedaan om kinderen over de democratie te leren, zoals bijvoorbeeld de bijeenkomsten in het gemeentehuis met basisschoolkinderen waar het spel ‘Democracity’ wordt gespeeld en waarbij raadsleden aansluiten. 

Participatieambtenaar?
Het college wil €140.000 per jaar voor vier jaar uitgeven aan een participatieambtenaar, zonder tussentijds te kijken of het wel werkt. Het CDA vindt dit fors, vooral omdat de belasting voor OZB (onroerendezaakbelasting) recent omhoog is gegaan en burgers dit dus betalen. Woordvoerder Barend Tensen: “We vragen ons af of zo'n ambtenaar op lange termijn wel nodig is als participatie gewoon een normaal onderdeel moet zijn van de manier waarop de organisatie werkt."

Referendumvoorstellen
Het CDA uitte ook kritiek op het feit dat er nu in korte tijd, op dezelfde dag zelfs (!) twee referendumvoorstellen worden behandeld: eentje als initiatiefwet van raadslid Carin Tawfik van D66 Katwijk en de andere door het college. Tensen: “Het had het college gesierd als ze dit aan een raadslid hadden gegund dat hard heeft gewerkt aan zo'n voorstel. Daarbij zorgt deze gang van zaken alleen maar voor verwarring bij inwoners. Verder heeft het de fractie zeer verbaasd dat de SGP en de ChristenUnie, altijd gróót tegenstander van het referendum, nu onder het mom van ‘het staat in het coalitieakkoord’ hun principes zo makkelijk opzij zetten. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.