24 november 2018

CDA: Lagere OZB-heffing voor sportclubs, muziekverenigingen en scouting

De fractie van het CDA wil van het gemeentebestuur in Katwijk weten of het bereid is het lage tarief aan onroerendezaakbelasting (OZB) te rekenen voor sportclubs, muziek-, scouting- en speeltuinverenigingen en dorps- en buurthuizen.

CDA-gemeenteraadslid Irene van der Plas heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. Van der Plas komt met haar vragen nadat de Tweede Kamer onlangs instemde met een amendement dat het gemeenten mogelijk maakt om sportclubs, muziekverenigingen, de scouting maar ook dorpshuizen en speeltuinverenigingen vanaf volgend jaar te laten profiteren van een lager tarief voor de onroerendezaakbelasting (OZB). Er zou dan niet langer het hoge OZB-tarief voor niet-woningen (bedrijven) in rekening worden gebracht maar de lage OZB voor woningen. Het hanteren van die lagere tarieven wordt mogelijk als ook de Eerste Kamer het belastingplan heeft aangenomen.

Lager tarief helpt
Het door de Tweede Kamer aangenomen amendement betekent niet automatisch dat de tarieven worden aangepast. Het staat gemeenten vrij dit al dan niet te doen. Van der Plas: "Mooi dat gemeentes nu het recht hebben om verenigingen het burgertarief voor de OZB te laten betalen, dat veel lager is. Het wordt alleen nog mooier als het college in Katwijk nu ook bereid is hiertoe over te gaan. Door de lagere gemeentelijke heffing kan bijvoorbeeld een lidmaatschap goedkoper, wat tot meer leden kan leiden. Of een club kan betere velden laten aanleggen."

Mooi dat gemeentes nu het recht hebben om verenigingen het burgertarief voor de OZB te laten betalen, dat veel lager is. Het wordt alleen nog mooier als het college in Katwijk nu ook bereid is hiertoe over te gaan. Door de lagere gemeentelijke heffing kan bijvoorbeeld een lidmaatschap goedkoper, wat tot meer leden kan leiden. Of een club kan betere velden laten aanleggen.

Onrechtvaardig
Het maatschappelijk belang van sportclubs, muziekverenigingen, scouting, speeltuinverenigingen en meer van dit soort instellingen staat buiten kijf. "Dan is het eigenlijk te gek voor woorden", aldus CDA-gemeenteraadslid Irene van der Plas, "dat zij bij het innen van de OZB nu vallen onder het hoge tarief voor niet-woningen (bedrijven)."

Het CDA wil daarom van het gemeentebestuur weten of het niet onrechtvaardig is dat clubs en organisaties die draaien op vrijwilligers een hoger OZB-tarief betalen dan een gewoon huishouden. De christendemocraten vinden deze clubs en organisaties van wezenlijk belang voor de sociale cohesie en de gemeenschap in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Het college wordt dan ook gevraagd of het deze instellingen voortaan onder het lagere tarief wil brengen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.