27 november 2018

CDA: Provincie moet zich harder inzetten voor geluidsbeperkende maatregelen Katwijkse N206

Donderdagavond 22 november heeft het CDA een motie ingediend, waarin aandacht werd gevraagd voor geluidsbeperkende maatregelen aan het Katwijkse gedeelte van de N206. Mede-indieners waren GemeenteBelangen, VVD, Hart Voor Katwijk en SGP. De motie werd bij stemming door de gehele gemeenteraad aangenomen.

Jonathan de Mooij: "Samen met Jacco van Duijn, ons CDA-gezicht in Katwijk aan den Rijn, heb ik deze motie voorbereid. Hiermee krijgt de geluidsoverlast van de Katwijkse N206 de aandacht en prioriteit die het verdient. We hopen dat de provincie dit signaal oppakt en snel begint met het treffen van geluidsbeperkende maatregelen".

Hoger op de prioriteitenlijst
De provincie Zuid-Holland heeft een prioriteitenlijst voor 2018-2023 opgesteld, waarin trajecten worden aangegeven die in aanmerking komen voor geluidsbeperkende maatregelen. Dit kan van alles zijn, zoals stil asfalt en (groene) geluidsschermen. Het traject kruispunt N206 bij Katwijk, waar veel geluidsoverlast is, staat op plek 20(!) in de prioriteitenlijst. Jacco van Duijn: "Dat vonden wij veel te laag. In de praktijk blijkt namelijk dat de kans klein is dat het dan aan bod komt. Wij willen elke kans aangrijpen om dit traject op de provinciale agenda te krijgen en te houden." In het verleden zijn er bij slechts enkele trajecten per jaar geluidsbeperkende maatregelen getroffen door de provincie. Voor het CDA was dit de reden om de wethouder de opdracht te geven namens de gemeente bezwaar te maken bij de provincie met als doel het traject kruispunt N206-N441 tot afslag 't Heen een hogere prioriteit te geven.

Wij willen elke kans aangrijpen om dit traject op de provinciale agenda te krijgen en te houden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.